اختلاف تفکرو عقیده دشمنی نیست….(آزمایشی)

اختلاف تفکر و سلیقه ، دشمنی نیست …
کسی که فکرش باتو فرق می کند،دشمن نیست، کسی است که فقط دیدگاهش با تو متفاوت است ..باید به او حق داد و ایجاد فرصت نمود…مانند اصل 90-10 در چارچوب حقانیتها به او فرصت و حق داد….ای کاش لااقل همین یک اصل را هم میپذیرفتیم …دراین صورت خیلی از روابط مان بهتر و بهتر میشد………………..!!!!
دوستان و خوانندگان عزیز… ….زندگی ، مسائل وخوشیها وناگواریهای آن مثل سرگرمیست . فکر کردن محض ، اشکال و ایراد گرفتن یا بهانه جویی مطلق کمکی به ما نمیکند ….مراقب باشیم ازقافله پیشرفتها جانمانیم!
میتوانیم خیال پردازی کنیم ، نظریه ببافیم و رویاهای زیبا ببینیم اما باید یادمان باشد از داشته های خود بهره ببریم …ما در شهری هستیم که پتانسیل های فراوانی دارد…مردمی هستیم با توانایی های فراوان …….و جوانها و متخصصانی داریم وارث و باالقوه ی دکترمعین ها و پروفسور سمیعی ها و پروفسوررضاها و …خیلی نامدارانی دیگرکه عطر نفسهایشان ، بوی صلابت وطن می دهد…….به داشته های خود ایمان داشته باشیم و همانطور که قبلا گفتیم با بی بهره گی و فرصت سوزی از رویکردهای گذشته نگری و حال نگری و آینده نگری از زمان عقب نمانیم لااقل با آینده سازی همراه شویم ، شهر و محیط زندگی خود را با هم افزایی سوق دهیم به بالا ….به اندیشه ها و توانایی های خود احترام بگذاریم …اگر فکرهای ما با هم متفاوت است …به عقایدیکدیگر هم احترام بگذریم ….فقط همین.!!!