kouchesfahan-farasoo.ir

لطفا لاس نزنید. 0

لطفا لاس نزنید.

لاس زدن بی ادبانه است اما آیا واقعا معنای “لاس زدن” را میدانید؟   در لغت به مادنیه هر حیوان “لاس” گویند و براساس عرف “لاس زن” مردی است که توان و جرأت بدست...

ارزش های زندگی 0

ارزش های زندگی

ارزش های زندگی این روزها در جاهای مختلف یا محافل گوناگون بارها از نداشتن انگیزه و بکارگیری افعال منفی زیاد میشنوم…خیلی از دوستان و آشنایان وقتی درمورد درجازدن و عدم پیگیری پیشرفتشون سوال میکنم...

سلام دنیا! 1

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!